S.B. „Laimė” pakartotinio ataskaitinio bendrijos narių susirinkimo protokolas Nr. 2

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, vykusio 2022-05-14, protokolas.Susirinkime patvirtinti šie mokesčiai 2022m.

 1. Metinis nario mokestis Bendrijos nariams po 6 Eur už 1 arą, sumokėti iki 2022.09 01d.,
 2. Metinis mokestis ne Bendrijos nariams -20 Eur. už 1 arą,
 3. Stojamasis nario mokestis 60 eurų, (nuo stojamojo mokesčio atleidžiami paveldėtojai),
 4. Infrastruktūros mokestis pradėjusiems statybas -500 Eur.
 5. Infrastruktūros mokestis atliekant namo rekonstrukciją- 150 Eur.,
 6. Prisijungimas prie Bendrijos vandentiekio tinklų sistemos bendrijos nariams -100 eurų,
 7. Prisijungimas prie Bendrijos vandentiekio sistemos ne Bendrijos nariams -200 eurų,
 8. Pakartotinas prisijungimo mokestis, po priverstinio atjungimo, nutraukus vandens tiekimą -100 eurų,
 9. Vanduo Bendrijos nariams po 0,35 Lt. už 1 kub/m. pagal skaitiklio parodymus,
 10. Vanduo ne Bendrijos nariams 3 eurai mėnesinis abonentinis mokestis ir vanduo 0,50 eur. už 1 kub.m,
 11. Vanduo be skaitliuko 50 eurų sezonui.

  Pastaba:
  Nario mokestį po 6 Eurus sumokėti iki 2022m. rugsėjo mėn. 01 dienos,
  iki nustatyto laiko nesumokėjus nario mokesčio , po 8 eur. už 1 arą.
  Už sunaudotą vandenį mokėti kas ketvirtį.
  Iki 2022m. birželio 15d. sudaryti vandens tiekimo sutartis (apie 95 sklypų savininkai dar nesudarė vandens tiekimo sutarčių).

Sodininkų bendrija „LAIMĖ”

ataskaitinio susirinkimo įvykusio 2022 m balandžio mėn. 30 d.

P R O T O K O L A S Nr. 1

Bendrijoje yra 232 sodo sklypai, iš jų nariai –206.
Užsiregistravo 41 narys (priedas Nr. 1).

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pranešė, kad Pagal Sodininkų bendrijų
įstatymo 16 straipsnio 10 dalį „Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir
yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių“.

Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu.
Atvykusių į susirinkimą užsiregistravo 41 narys, kvorumo nėra, todėl skelbiu
pakartotinį ataskaitinį susirinkimą:
SB „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas, su ta pačia darbotvarkę vyks
2022m gegužės mėn. 14 d. 10 val. registracija nuo 9 val.

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna

TALKA

Šį šeštadienį 04-30  11,00 po SB „Laimė” visuotinio susirinkimo šalia vandens bokšto planuojama talka pavyzdinių gatvių apšvietimo stulpų pastatymui. 

Darbo įrankis kastuvas ir gera nuotaika, susitinkame vandenvietės teritorijoje.

SB „Laimė” valdybos pirmininkas

Artūras Čepurna

tel.8(687)67777

S K E L B I M A S

2022 m. balandžio mėn. 30 d. 10:00 val. (šeštadienį) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus,
 2. Revizoriaus ataskaita už 2021 metus,
 3. Pajamų – išlaidų ir finasinės atskaitomybės už 2021 metus patvirtinimas,
 4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokescių nustatymas ir patvirtinimas 2022 metams,
 5. Einamieji klausimai:
  5.1. Bendrijos gatvių apšvietimas:
 • žibintų pastatymo schemos aptarimas ir suderinimas.
  5.2. Bendrijos gatvių tvarkymas:
 • gatvių asfaltavimo darbų (naudotomis asfalto drožlėmis) apimčių ir finansavimo aptarimas ir suderinimas;
 • remonto darbų apimčių ir biudžeto suderinimas.
  5.3. Naujų narių priėmimas.
  5.4. Bendrijos bendrų komunalinių atliekų konteinerių pastatymo poreikio ir vietos derinimas.

6. Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis SB „Laimė“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. gegužės 14 d. (šeštadienį) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (papildomas informavimas nenumatomas).

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime.
Iki ataskaitinio susirinkimo būtina sumokėti skolas pavedimu į Bendrijos banko sąskaitą arba SB „Laimė“ buhalterei (tel. 8 687 91243).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – SB „Laimė“, įm. kodas 125069980;
Sąsk. Nr. LT424010042400073924;
Bankas: AB „Luminor“, banko kodas 40100.


Taip pat skatiname skirti 1,2% pajamų mokesčio dalį Bendrijos paramai. Tai leistų mums sukaupti didesnį kaupiamąjį fondą Bendrijos narių poreikiams.
SB „Laimė“ valdyba

S K E L B I M A S

2021 m. spalio mėn. 2 d. 10:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks pakartotinas sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

              DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.

2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.

3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirtinimas.

4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas  2021 metams.

5. Einamieji  klausimai.

SB „Laimė“ valdyba

2021-09-17

SKELBIMAS

2021 m. rugsėjo mėn. 17 d. 17:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių
Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis
susirinkimas.


D A R B O T V A R K Ė :

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.
 2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.
 3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirninmas.
 4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas 2021 metams.
 5. Einamieji klausimai.

SB „Laimė“ valdyba
2021-09-02