S.B. „Laimė” pakartotinio ataskaitinio bendrijos narių susirinkimo protokolas Nr. 2

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, vykusio 2022-05-14, protokolas.Susirinkime patvirtinti šie mokesčiai 2022m.

 1. Metinis nario mokestis Bendrijos nariams po 6 Eur už 1 arą, sumokėti iki 2022.09 01d.,
 2. Metinis mokestis ne Bendrijos nariams -20 Eur. už 1 arą,
 3. Stojamasis nario mokestis 60 eurų, (nuo stojamojo mokesčio atleidžiami paveldėtojai),
 4. Infrastruktūros mokestis pradėjusiems statybas -500 Eur.
 5. Infrastruktūros mokestis atliekant namo rekonstrukciją- 150 Eur.,
 6. Prisijungimas prie Bendrijos vandentiekio tinklų sistemos bendrijos nariams -100 eurų,
 7. Prisijungimas prie Bendrijos vandentiekio sistemos ne Bendrijos nariams -200 eurų,
 8. Pakartotinas prisijungimo mokestis, po priverstinio atjungimo, nutraukus vandens tiekimą -100 eurų,
 9. Vanduo Bendrijos nariams po 0,35 Lt. už 1 kub/m. pagal skaitiklio parodymus,
 10. Vanduo ne Bendrijos nariams 3 eurai mėnesinis abonentinis mokestis ir vanduo 0,50 eur. už 1 kub.m,
 11. Vanduo be skaitliuko 50 eurų sezonui.

  Pastaba:
  Nario mokestį po 6 Eurus sumokėti iki 2022m. rugsėjo mėn. 01 dienos,
  iki nustatyto laiko nesumokėjus nario mokesčio , po 8 eur. už 1 arą.
  Už sunaudotą vandenį mokėti kas ketvirtį.
  Iki 2022m. birželio 15d. sudaryti vandens tiekimo sutartis (apie 95 sklypų savininkai dar nesudarė vandens tiekimo sutarčių).