S K E L B I M A S

2021 m. spalio mėn. 2 d. 10:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks pakartotinas sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

              DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.

2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.

3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirtinimas.

4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas  2021 metams.

5. Einamieji  klausimai.

SB „Laimė“ valdyba

2021-09-17

SKELBIMAS

2021 m. rugsėjo mėn. 17 d. 17:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių
Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis
susirinkimas.


D A R B O T V A R K Ė :

  1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.
  3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirninmas.
  4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas 2021 metams.
  5. Einamieji klausimai.

SB „Laimė“ valdyba
2021-09-02