Mėnesio archyvas: liepos 2020

Kvietimas į susirinkimą

2020 m. liepos mėn. 18 d. 10:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių
Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis –
rinkiminis susirinkimas.


DARBOTVARKĖ:

  1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 metus.
  2. Revizoriaus ataskaita už 2019 metus.
  3. Finansinės atskaitomybės už 2019 metus patvirninmas.
  4. Numatomi atlikti darbai 2020 metams.
  5. Pajamų ir išlaidų ir mokesčių patvirtinimas 2020 metams.
  6. SB „Laimė“ valdybos rinkimai.
  7. SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai.
  8. Revizoriaus rinkimai.
  9. Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui pakartotinas SB „Laimė“ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis
susirinkimas įvyks rupjūčio 8 dieną.

Registracija nuo 9:00 val.
Su dokumentacija galima susipažinti nuo liepos 16 dienos pas valdybos pirmininką.

SB „Laimė“ valdyba