Mėnesio archyvas: birželio 2018

Susirinkimo nutarimas

Sodininkų bendrija „Laimė” pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2018 m gegužės mėn. 25 d.

Nutarimas

Nutarta:
1. Patvirtinti Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2017 metus.
2. Patvirtinti Revizijos ataskaitą už 2017 metus.
3. Patvirtinti pajamų ir išlaidų ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2017 metus.
4. Pateikti prašymą dėl kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimo ir įrengimo kainos paskaičiavimo ir sušaukti neeilinį bendrijos susirinkimą.
5.Paruošti gatvių apšvietimo projektą ir sušaukti neeilinį bendrijos narių susirinkimą.
6. Patvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą 2018 metams ir nustatyti šiuos mokesčius:

Nario mokestis iki 2018 07 31d. 6 eur./arą
Nario mokestis po 2018 07 30 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui) 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai 1 žm. /mėn be skaitliuko 10 eur.
Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga – 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams 6 eur. /arą
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur.
Infrastruktūros mokestis (Pritarimas statybos leidimui) 250 eur.

7. Išbraukti iš SB „Laimė“ narių skl. Nr. 33, skl. Nr. 115, skl. Nr. 178, skl. Nr. 192, skl. Nr. 201,
skl. Nr, 103, skl. Nr. 56, skl. Nr. 169 , skl Nr. 89 buvusius savininkus.
8. Priimti į SB “Laimė“ narius įsigijusius sklypų savininkus: skl. Nr. 33, skl Nr.89, skl Nr. 178, skl Nr. 192,skl. Nr. 115, skl. Nr. 56.
8. Naujai priimtiems SB „Laimė“ nariams susimokėti 60 eurų stojamąjį mokestį. Sodininkus, išbrauktus iš SB „Laimė“ narių, ir naujai priimtus narius įregistruoti sodininkų registracijos žurnale.
9. Įspėti bendrijos narius, kurių apleisti sklypai. Skelbti talką sutvarkyti skl. Nr. 82 ir įvažiavimą iš Balsių g. į Babinių 28-ąją gatvę.

SB „Laimė“ valdybos pirmininkas A. Čepurna

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas.