Mėnesio archyvas: spalio 2015

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ informacija

Informuojame savo narius, kad šių metų spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl tolimesnio 2015-07-01 nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatas“ įgyvendinimo.
Esminis klausimas, kuris buvo svarstomas šiame pasitarime, buvo dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms.
Siūlome susipažinti su minėto pasitarimo protokolu: Protokolas Nr LV-342.

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ ir toliau bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe bei Aplinkos ministerija, teikia pasiūlymus šioms institucijoms dėl tinkamo Sodininkų bendrijų įstatymo normų įgyvendinimo. Aplinkos ministerijai, paruošus kelių perdavimo programos (tvarkos) projektus, kviesime Susivienijimo valdybos narius bei bendrijų pirmininkus į pasitarimą, kurio metu paruošime savo pasiūlymus ir pastabas dėl kelių perdavimo savivaldybėms bei teiksime juos Aplinkos ministerijai.

Kvietimas teikti pasiūlymus

SB „Laimė“ perka apžvalgos ir apskaitos šulinių, bei vandens slėgio palaikymo įrenginio įrengimo darbus.

Ir kviečia Jus pateikti pasiūlymą.
Prašome iki 2015-10-09 d. 11:00 val. el laišku sblaime@gmail. com pateikti pasiūlymus pagal pridėtą darbų aprašymą.

Darbų aprašymas

Pastaba – punkte 3.1. yra pakeitimas: 11  kw  vandens  siurblio  variklio  dažnio  keitiklio  su  spinta  (vėsinimas  šildymas)  įrengimas.