S K E L B I M A S

2021 m. spalio mėn. 2 d. 10:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks pakartotinas sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

              DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.

2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.

3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirtinimas.

4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas  2021 metams.

5. Einamieji  klausimai.

SB „Laimė“ valdyba

2021-09-17

SKELBIMAS

2021 m. rugsėjo mėn. 17 d. 17:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių
Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis
susirinkimas.


D A R B O T V A R K Ė :

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 metus.
 2. Revizoriaus ataskaita už 2020 metus.
 3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2020 metus patvirninmas.
 4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas 2021 metams.
 5. Einamieji klausimai.

SB „Laimė“ valdyba
2021-09-02

Dėl susirinkimų organizavimo

Gerb. sodininkai,
Interneto naujienų portaluose pasirodė informacija, kad nuo balandžio 19 d. galima organizuoti renginius su 150 dalyvių.


Kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją šiuo klausimu, ir jie mus patikino, kad Vyriausybės nutarime „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra kalbama tik apie kultūros, sporto ir pramogų renginius. Sodininkų bendrijos narių susirinkimas neatitinka minimų renginių sąvokos. Todėl susirinkimų organizuoti dar negalima.


Susirinkimas galėtų vykti tik tuomet, jei jame dalyvautų 5 asmenys ( tiek asmenų leidžiama būti viešose atvirose erdvėse) arba 10 asmenų (kurie yra persirgę koronaviruso infekcija, arba yra paskiepyti).


Informuojame, kad šiuo metu Vyriausybės nutarimu viešose atvirose vietose nedraudžiama būti ne didesnėmis nei 5 asmenų arba 10 asmenų, persirgusių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, ar asmenų, paskiepytų Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, grupėmis arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis.


Jūsų minimas susirinkimas neatitinka kultūros, sporto, pramogų renginio, į kurį platinami bilietai elektroninių būdu ir registruojami žiūrovai, todėl negali būti organizuojamas pagal Vyriausybės nutarimo 2.2.8.1 papunkčio reikalavimus.

Lietuvos sodininkų draugijos ir Vilniaus susivienijimo „Sodai“
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

s/b „Laimė” pakartotinio susirinkimo dokumentai

2020 m. rugpjūčio mėn. 8 d. vykusio ataskaitinio susirinkimo
P R O T O K O L O
NUTARIMAS

NUTARTA:

 1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2019 metus patvirtinti.
 2. Pajamų ir išlaidų ataskaitą už 2019 metus patvirtinti.
 3. Patvirtinti:
  Nario mokestis 6 eur./arą
  Metinis mokestis ne bendrijos nariams 6 eur./arą
  Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m.
  Vanduo ne bendrijos nariams 3 eur mėn ir už 1m3 0,50 eur/m3
  Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m.
  Vanduo s/b Vaga – 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
  Ne sodo bendrijos nariams tikslinis įnašas 30 eurų nuo sklypo
  Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur.
  Infrastruktūros mokestis gavus statybos leidimą ir pradėjus statybas 250 eur.
  Infrastruktūros mokestis atliekant namo rekonstrukciją 150 eur.
  Prisijungimas prie bendrijos vandentiekio bendrijos nariams 100 eur
  Prisijungimas prie bendrijos vandentiekio ne bendrijos nariams 200 eur
  Pakartotinas prijungimas, po priverstinio atjungimo nutraukus vandens
  sistemą 100 eur.
  Nario mokestis po spalio 1 d. 8 eur/aras
 4. Pajamų ir išlaidų sąmatą 2020 metams patvirtinti.

Susirinkimo dokumentai: Pirmininko atskaita už 2019m. ir susirinkimo protokolas