Kvietimas į talką

Gavome kvietimą sudalyvauti su kaimynais talkoje.
Tai puiki proga ne tik aptvarkyti mūsų namus supančias apylinkes, bet ir susipažinti su kaimynais ir pabendrauti. Sinoptikai žada pavasariškai gražų orą, todėl kviečiame visus prisijungti!

Š.m. balandžio 6 d. 11.00 šeštadienį planuojame kasmetinę talką „Darom Babiniai“. Kviečiame dalyvauti ir gretimais esančias bendrijas Rytas, Dublis, Laimė. Talką planuojame kartu su Vilniaus miesto Verkių seniūnija. Jie žadėjo nemokamai išvežti iš pamiškės surinktas šiukšles, suteikti priemonių. Talkos metu numatomi darbai: apgenėti pravažiavimui trukdančias šakas, krūmynus, atlaisvinti pravažiavimus Visalaukio g. ir kitose gatvelėse. Palyginti duobes iš esamos skaldos žvyro atkarpą Visalaukio g.

Surinkti šiukšles pamiškėje kiekviena bendrija pasiskirstytų komandomis savo teritoriją tvarkyti.

S/B ‘‘Vaga‘‘ pirmininkas Andrius Juzefovičius

ORGANIZUOJAMA TALKA

2018 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 10:00 val. visus kviečiame į SB „Laimė“ organizuojamą talką. Dalyvių susibūrimo ir talkos pradžios vieta prie skelbimų lentos (Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryža).

Planuojami darbai:

  • Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryžos tvarkymo darbai.
  • Šakų ir medžių genėjimas 82 sklype.
  • Šalikelių šienavimas.
  • Šiukšlių rinkimas.

Darbo įrankiai : benzininiai pjūklai, trimeriai, šakų žirklės. KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI
PRIE APLINKOS TVARKYMO. Gerą orą ir nuotaiką garantuojame :).

Valdyba

Susirinkimo nutarimas

Sodininkų bendrija „Laimė” pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2018 m gegužės mėn. 25 d.

Nutarimas

Nutarta:
1. Patvirtinti Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2017 metus.
2. Patvirtinti Revizijos ataskaitą už 2017 metus.
3. Patvirtinti pajamų ir išlaidų ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2017 metus.
4. Pateikti prašymą dėl kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimo ir įrengimo kainos paskaičiavimo ir sušaukti neeilinį bendrijos susirinkimą.
5.Paruošti gatvių apšvietimo projektą ir sušaukti neeilinį bendrijos narių susirinkimą.
6. Patvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą 2018 metams ir nustatyti šiuos mokesčius:

Nario mokestis iki 2018 07 31d. 6 eur./arą
Nario mokestis po 2018 07 30 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui) 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai 1 žm. /mėn be skaitliuko 10 eur.
Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga – 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams 6 eur. /arą
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur.
Infrastruktūros mokestis (Pritarimas statybos leidimui) 250 eur.

7. Išbraukti iš SB „Laimė“ narių skl. Nr. 33, skl. Nr. 115, skl. Nr. 178, skl. Nr. 192, skl. Nr. 201,
skl. Nr, 103, skl. Nr. 56, skl. Nr. 169 , skl Nr. 89 buvusius savininkus.
8. Priimti į SB “Laimė“ narius įsigijusius sklypų savininkus: skl. Nr. 33, skl Nr.89, skl Nr. 178, skl Nr. 192,skl. Nr. 115, skl. Nr. 56.
8. Naujai priimtiems SB „Laimė“ nariams susimokėti 60 eurų stojamąjį mokestį. Sodininkus, išbrauktus iš SB „Laimė“ narių, ir naujai priimtus narius įregistruoti sodininkų registracijos žurnale.
9. Įspėti bendrijos narius, kurių apleisti sklypai. Skelbti talką sutvarkyti skl. Nr. 82 ir įvažiavimą iš Balsių g. į Babinių 28-ąją gatvę.

SB „Laimė“ valdybos pirmininkas A. Čepurna

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas.

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2018 m. gegužės mėn. 25 d. 19:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas (pakartotinis). Registracija nuo 18.30 val.

DARBOTVARKĖ:
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2017 metus;
2. Revizijos ataskaita už 2017 metus;
3. Pajamų ir išlaidų už 2017 metus patvirtinimas;
4. Numatomi atlikti darbai 2018 metais ir perspektyva ateičiai:
4.1. keliai,
4.2. gatvių apšvietimas.
5.Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas 2018 metams;
6. Einamieji klausimai:
6.1. narių išbraukimas iš s/b Laimė bendrijos narių,
6.2. naujų narių priėmimas į s/b Laimė narius,
6.3. kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime.
Dalyvavimas būtinas, nes bus svarstomi darbai 2018 metams ir perspektyva ateičiai.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, gali įgalioti (raštiškai) savo šeimos narį.

Iki ataskaitinio susirinkimo būtina sumokėti skolas.
Mokėti SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

Bendrijos valdyba

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2018 m. gegužės mėn. 11 d. 18:30 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1.Valdybos pirmininko ataskaita už 2017 metus,
2.Revizoriaus ataskaita už 2017 metus,
3. Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2017 metus,
4. Numatomi atlikti darbai 2018 metais ir perspektyva ateičiai:
4.1. keliai,
4.2. gatvių apšvietimas
5. Pajamų-išlaidų 2018 metams projekto patvirtinimas,
6. Einamieji klausimai:
6.1. narių išbraukimas iš s/b Laimė bendrijos narių,
6.2. naujų narių priėmimas į s/b Laimė narius,
6.3. kiti klausimai.

Dalyvavimas būtinas, nes bus svarstomi darbai 2018 metams ir perspektyva ateičiai.
Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, gali įgalioti (raštiškai) savo šeimos narį.
Skolininkai galės sumokėti nario mokesčio ir už vandenį skolas nuo 17 val . iki 18 val.

S/B Laimė valdyba

Papildytas Vilniaus miesto gatvių sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdyje 2018 m. kovo 21 d. buvo patvirtintas naujas vietinės reikšmės kelių sąrašas. Kartu su kitomis gatvėmis į šį sąrašą pateko ir mūsų bendrijos teritorijoje esančios gatvės: Pilnaties g., Lydimėlių g. ir Jauronių g.

Nuo šio sprendimo paskelbimo minėtų gatvių eksploatacija ir priežiūra rūpinasi Vilniaus miesto savivaldybė. Apie problemas, susijusias su šiomis gatvėmis, galima pranešti ir mobiliosios programėlės „Tvarkau Vilnių“ pagalba. Daugiau informacijos apie šią programėlę rasite čia.

Skirkite 2% bendrijai

Gerbiami sodų bendrijos nariai ir bičiuliai,
kviečiame Jus skirti 2 proc. savo pajamų mokesčio SB „Laimė“.
Tai galite atlikti dviem Jums patogiais būdais:
1) elektroninio deklaravimo sistemoje užpildydami formą FR0512
2) užpildydami minėtą formą ir nunešdami ją į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių.
Pildydami duomenis įrašykite:
Gavėjo tipas: 2
Gavėjo identifikacinis kodas: 125069980
Mokesčio dalies paskirtis: SB LAIMĖ

Vilniaus vandenų informacija dėl vandens ir nuotekų tinklų plėtros

2017 m. liepos 27 d. Vilniaus susivienijimas „Sodai“ raštiškai kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ norėdamas gauti informaciją apie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros planus artimiausiems metams. Siunčiame UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktą informaciją apie vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą iki 2020 m. Vilniaus mieste.
 
Taip pat su vandens ir nuotekų infrastruktūros plėtros programos eiga galima susipažinti Vilniaus vandenų elektroniniame puslapyje: http://www.vv.lt/lt/apie/tinklo-pl-tros-ir-atnaujinimo-projektai/patvirtintos-investicijos-infrastrukturos-renovavimo-ir-pletros-projektams-iki-2020-metu.php .

2017m. ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo dokumentai

Skelbiami s.b. „Laimė“ visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo, vykusio 2017m. birželio 17d.,  protokolas, nutarimas ir priedai.

Susirinkimo metu NUTARTA:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
2. Revizijos ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
3. Pajamų ir išlaidų ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
4. Patvirtinti:
Nario mokestis: 6 eur./arą
Nario mokestis po 2017 07 30: 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius: 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui): 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai: 1 žm. /mėn 4 eur.
Vanduo s/b Dublis: 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga: 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams: 6 eur. /arą
Ne sodo bendrijos nariams tikslinis įnašas: 30 eurų nuo sklypo
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų: 60 eur.
Infrastruktūros mokestis statantiems pastatus: 75 eur.
Elektros galios didinimas (kabelinė linija): 75 eur.

5. Pajamų ir išlaidų sąmatą 2017 metams patvirtinti.
6. Į valdybą išrinkti: Artūrą Čepurną, Janiną Uksienę, Liną Janėną, Andželiką Drėgvienę, Aleksandrą Zapolskį, Tatjaną Kiškienę, Rimantą Kuliešių.
7. Valdybos pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną.
8. Revizorę išrinkti Vida Kaušinienė.
9. Patvirtinti SB „Laimė“ įstatus.
10. Kreiptis į savivaldybę dėl gatvių apšvietimo projektų vystymo dalinio finansavimo
programoje.
11. Nepritarti takelio (takelis jungiantis Babinių sodų 25-ąją ir Babinių sodų 27 -ąją)
besiribojantčio tarp 104; 112 ir 131 SB „Laimės“ plane pažymėtų sklypų išpirkimui.
12. Aktyviau reikalauti Vilniaus miesto savivaldybės tvarkyti kelius.

Visuotinio bendrijos narių susirinkimo (2017-06-17) protokolas: Protokolas 2017 ir priedai: Valdybos ataskaita 2016 | Pajamos 2016 | Islaidos 2016 Pajamos 2017 | Islaidos 2017