Kvietimas į susirinkimą

2019 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 18:30 val. (penktadienį, pakartotinai) SB „Laimė“
vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos
„Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

D A R B O T V A R K Ė :

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus,
 2. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus,
 3. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas už 2018 metus,
 4. Pajamų ir išlaidų 2019 metams projekto patvirtinimas,
 5. Einamieji klausimai:
  5.1. Dėl įsiterpusio, laisvo bendro naudojimo valstybės žemės sklypo, Bulvikio
  g. 13 reikalingumo SB „Laimė“ bendro naudojimo reikmėms.
 6. Kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime. Iki ataskaitinio
susirinkimo būtina sumokėti skolas.
Mokėti: SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

SB „Laimė“ valdyba

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2019 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 18:30 val. (penktadienį) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

D A R B O T V A R K Ė :

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus
2. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus
3. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas už 2018 metus
4. Pajamų ir išlaidų 2019 metams projekto patvirtinimas
5. Einamieji klausimai:
5.1. Dėl įsiterpusio, laisvo bendro naudojimo valstybės žemės sklypo, Bulvikio g. 13 reikalingumo SB „Laimė“ bendro naudojimo reikmėms.
6. Kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime.

Iki ataskaitinio susirinkimo būtina sumokėti skolas. Mokėti SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

SB „Laimė“ valdyba

Kvietimas į talką

Šį sekmadienį, 2019-07-14, organizuojama bendrijos kelių remonto talka. Yra atvežtos 8 mašinos skaldyto asfalto, atvažiuos mini traktoriukas ir paskleis, po to lyginsime ir sutankinsime su vibro plokštėmis. 
Prašau nesikuklinti, paraginti save ir savo kaimynus į talką. Darbo įrankiai-  kastuvas ir grėblys.
Talkos pradžia: 10val. Vieta: Babinių sodų 25-osios ir 28-osios gatvių sankryža.

Bendrijos pirmininkas.

Gatvės asfaltavimas

Yra galimybė kita savaitę išasfaltuoti Babinių Sodų 28 – ąja gatvę nuo Bulvikio iki Pilnaties. Atstumas tiesiai 500 metrų. Darbų sąmata pridedama. Kaina 36000 Eur. Po to darbų vykdytojas išveš įrangą  ir kaina gali būti gerokai didesnė.

Faktas yra toks, kad :Kol Vyriausybė nėra patvirtinusi sodininkų bendrijų gatvių perėmimo savivaldybės žinion tvarkos, Vilniaus miesto savivaldybė „50 ir 50“ programos sodininkų bendrijoms taikyti negali.“ BS 28-oji yra bendrijos, vadinasi artimiausiu ir ne tik artimiausiu metu tikėtis kad savivaldybė finansuos dalį lėšų negalima. Jei aš klystu, argumentuotai paneikite.

Visi kas norite investuoti rašykite adresu marijus.jurgutis@gmail.com: tel. nr., pašto adresas, maksimali investicijų suma. Galimas investicijos dydis: 36000:x, kur x investuotojų skaičius. Kai žinosime, koks yra x galėsime priimti galutinį sprendimą: ar investuoti, ar ne. Jei investuotume, toliau reiktų tartis su bendrija dėl galimo investicijų kompensavimo iš bendrijos lėšų. Atsakymo laukiu iki birželio 24 d. 21:00.
Marijus Jurgutis

AB „Eurovia Lietuva“ preliminarus komercinis pasiūlymas :

Parama saulės elektrinių įsirengimui sodų namų savininkams

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ persiunčia informaciją savo nariams, kurią gavo iš Energetikos ministerijos.

Jeigu trumpai, situacija yra tokia:

1)      Iki šiol parama saulės elektrinėms buvo teikiama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos ir sodų paskirtiems pastatams parama nebuvo teikiama.

2)      Nuo šiol parama bus teikiama iš Energetikos ministerijos programos ir sodų paskirties pastatai galės pretenduoti į tokią paramą (323 EUR už 1 KW).

3)      Gegužės pradžioje (vėliausiai – iki gegužės 15 d.) bus paskelbtas kvietimas (kvietimą skelbs ta pati agentūra – APVA) ir visi sodų namų paskirties pastatai, kurie įsigijo įrangą nuo 2019 m. sausio 1 d. galės gauti kompensaciją, tačiau svarbu, kad ši įranga įrengta būtų jau po paraiškos pateikimo APVA, t.y. planuojama, po gegužės 15 d.

4)      Dėl kompensacijos, kurie jau yra įsirengę saulės elektrines sodų paskirties pastatuose iki 2019 m. sausio 1 d. yra logiška, kad taip pat būtų kompensuota tomis pačiomis sąlygomis, tačiau šiuo atvejugarantijos nėra, nes reikalinga nemažai administracinių ir politinių pakeitimų.

Daugiau informacijos pateikiame šiame biuletenyje:

Kvietimas į talką

Gavome kvietimą sudalyvauti su kaimynais talkoje.
Tai puiki proga ne tik aptvarkyti mūsų namus supančias apylinkes, bet ir susipažinti su kaimynais ir pabendrauti. Sinoptikai žada pavasariškai gražų orą, todėl kviečiame visus prisijungti!

Š.m. balandžio 6 d. 11.00 šeštadienį planuojame kasmetinę talką „Darom Babiniai“. Kviečiame dalyvauti ir gretimais esančias bendrijas Rytas, Dublis, Laimė. Talką planuojame kartu su Vilniaus miesto Verkių seniūnija. Jie žadėjo nemokamai išvežti iš pamiškės surinktas šiukšles, suteikti priemonių. Talkos metu numatomi darbai: apgenėti pravažiavimui trukdančias šakas, krūmynus, atlaisvinti pravažiavimus Visalaukio g. ir kitose gatvelėse. Palyginti duobes iš esamos skaldos žvyro atkarpą Visalaukio g.

Surinkti šiukšles pamiškėje kiekviena bendrija pasiskirstytų komandomis savo teritoriją tvarkyti.

S/B ‘‘Vaga‘‘ pirmininkas Andrius Juzefovičius

ORGANIZUOJAMA TALKA

2018 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 10:00 val. visus kviečiame į SB „Laimė“ organizuojamą talką. Dalyvių susibūrimo ir talkos pradžios vieta prie skelbimų lentos (Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryža).

Planuojami darbai:

 • Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryžos tvarkymo darbai.
 • Šakų ir medžių genėjimas 82 sklype.
 • Šalikelių šienavimas.
 • Šiukšlių rinkimas.

Darbo įrankiai : benzininiai pjūklai, trimeriai, šakų žirklės. KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI
PRIE APLINKOS TVARKYMO. Gerą orą ir nuotaiką garantuojame :).

Valdyba

Susirinkimo nutarimas

Sodininkų bendrija „Laimė” pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2018 m gegužės mėn. 25 d.

Nutarimas

Nutarta:
1. Patvirtinti Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2017 metus.
2. Patvirtinti Revizijos ataskaitą už 2017 metus.
3. Patvirtinti pajamų ir išlaidų ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2017 metus.
4. Pateikti prašymą dėl kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimo ir įrengimo kainos paskaičiavimo ir sušaukti neeilinį bendrijos susirinkimą.
5.Paruošti gatvių apšvietimo projektą ir sušaukti neeilinį bendrijos narių susirinkimą.
6. Patvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą 2018 metams ir nustatyti šiuos mokesčius:

Nario mokestis iki 2018 07 31d. 6 eur./arą
Nario mokestis po 2018 07 30 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui) 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai 1 žm. /mėn be skaitliuko 10 eur.
Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga – 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams 6 eur. /arą
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur.
Infrastruktūros mokestis (Pritarimas statybos leidimui) 250 eur.

7. Išbraukti iš SB „Laimė“ narių skl. Nr. 33, skl. Nr. 115, skl. Nr. 178, skl. Nr. 192, skl. Nr. 201,
skl. Nr, 103, skl. Nr. 56, skl. Nr. 169 , skl Nr. 89 buvusius savininkus.
8. Priimti į SB “Laimė“ narius įsigijusius sklypų savininkus: skl. Nr. 33, skl Nr.89, skl Nr. 178, skl Nr. 192,skl. Nr. 115, skl. Nr. 56.
8. Naujai priimtiems SB „Laimė“ nariams susimokėti 60 eurų stojamąjį mokestį. Sodininkus, išbrauktus iš SB „Laimė“ narių, ir naujai priimtus narius įregistruoti sodininkų registracijos žurnale.
9. Įspėti bendrijos narius, kurių apleisti sklypai. Skelbti talką sutvarkyti skl. Nr. 82 ir įvažiavimą iš Balsių g. į Babinių 28-ąją gatvę.

SB „Laimė“ valdybos pirmininkas A. Čepurna

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas.

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2018 m. gegužės mėn. 25 d. 19:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas (pakartotinis). Registracija nuo 18.30 val.

DARBOTVARKĖ:
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2017 metus;
2. Revizijos ataskaita už 2017 metus;
3. Pajamų ir išlaidų už 2017 metus patvirtinimas;
4. Numatomi atlikti darbai 2018 metais ir perspektyva ateičiai:
4.1. keliai,
4.2. gatvių apšvietimas.
5.Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas 2018 metams;
6. Einamieji klausimai:
6.1. narių išbraukimas iš s/b Laimė bendrijos narių,
6.2. naujų narių priėmimas į s/b Laimė narius,
6.3. kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime.
Dalyvavimas būtinas, nes bus svarstomi darbai 2018 metams ir perspektyva ateičiai.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, gali įgalioti (raštiškai) savo šeimos narį.

Iki ataskaitinio susirinkimo būtina sumokėti skolas.
Mokėti SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

Bendrijos valdyba