Temos Archyvai: Pranešimai

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2018 m. gegužės mėn. 11 d. 18:30 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1.Valdybos pirmininko ataskaita už 2017 metus,
2.Revizoriaus ataskaita už 2017 metus,
3. Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2017 metus,
4. Numatomi atlikti darbai 2018 metais ir perspektyva ateičiai:
4.1. keliai,
4.2. gatvių apšvietimas
5. Pajamų-išlaidų 2018 metams projekto patvirtinimas,
6. Einamieji klausimai:
6.1. narių išbraukimas iš s/b Laimė bendrijos narių,
6.2. naujų narių priėmimas į s/b Laimė narius,
6.3. kiti klausimai.

Dalyvavimas būtinas, nes bus svarstomi darbai 2018 metams ir perspektyva ateičiai.
Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, gali įgalioti (raštiškai) savo šeimos narį.
Skolininkai galės sumokėti nario mokesčio ir už vandenį skolas nuo 17 val . iki 18 val.

S/B Laimė valdyba

Papildytas Vilniaus miesto gatvių sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdyje 2018 m. kovo 21 d. buvo patvirtintas naujas vietinės reikšmės kelių sąrašas. Kartu su kitomis gatvėmis į šį sąrašą pateko ir mūsų bendrijos teritorijoje esančios gatvės: Pilnaties g., Lydimėlių g. ir Jauronių g.

Nuo šio sprendimo paskelbimo minėtų gatvių eksploatacija ir priežiūra rūpinasi Vilniaus miesto savivaldybė. Apie problemas, susijusias su šiomis gatvėmis, galima pranešti ir mobiliosios programėlės „Tvarkau Vilnių“ pagalba. Daugiau informacijos apie šią programėlę rasite čia.

Skirkite 2% bendrijai

Gerbiami sodų bendrijos nariai ir bičiuliai,
kviečiame Jus skirti 2 proc. savo pajamų mokesčio SB „Laimė“.
Tai galite atlikti dviem Jums patogiais būdais:
1) elektroninio deklaravimo sistemoje užpildydami formą FR0512
2) užpildydami minėtą formą ir nunešdami ją į artimiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių.
Pildydami duomenis įrašykite:
Gavėjo tipas: 2
Gavėjo identifikacinis kodas: 125069980
Mokesčio dalies paskirtis: SB LAIMĖ

Vilniaus vandenų informacija dėl vandens ir nuotekų tinklų plėtros

2017 m. liepos 27 d. Vilniaus susivienijimas „Sodai“ raštiškai kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ norėdamas gauti informaciją apie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros planus artimiausiems metams. Siunčiame UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktą informaciją apie vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą iki 2020 m. Vilniaus mieste.
 
Taip pat su vandens ir nuotekų infrastruktūros plėtros programos eiga galima susipažinti Vilniaus vandenų elektroniniame puslapyje: http://www.vv.lt/lt/apie/tinklo-pl-tros-ir-atnaujinimo-projektai/patvirtintos-investicijos-infrastrukturos-renovavimo-ir-pletros-projektams-iki-2020-metu.php .

2017m. ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo dokumentai

Skelbiami s.b. „Laimė“ visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo, vykusio 2017m. birželio 17d.,  protokolas, nutarimas ir priedai.

Susirinkimo metu NUTARTA:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
2. Revizijos ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
3. Pajamų ir išlaidų ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.
4. Patvirtinti:
Nario mokestis: 6 eur./arą
Nario mokestis po 2017 07 30: 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius: 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui): 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai: 1 žm. /mėn 4 eur.
Vanduo s/b Dublis: 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga: 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams: 6 eur. /arą
Ne sodo bendrijos nariams tikslinis įnašas: 30 eurų nuo sklypo
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų: 60 eur.
Infrastruktūros mokestis statantiems pastatus: 75 eur.
Elektros galios didinimas (kabelinė linija): 75 eur.

5. Pajamų ir išlaidų sąmatą 2017 metams patvirtinti.
6. Į valdybą išrinkti: Artūrą Čepurną, Janiną Uksienę, Liną Janėną, Andželiką Drėgvienę, Aleksandrą Zapolskį, Tatjaną Kiškienę, Rimantą Kuliešių.
7. Valdybos pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną.
8. Revizorę išrinkti Vida Kaušinienė.
9. Patvirtinti SB „Laimė“ įstatus.
10. Kreiptis į savivaldybę dėl gatvių apšvietimo projektų vystymo dalinio finansavimo
programoje.
11. Nepritarti takelio (takelis jungiantis Babinių sodų 25-ąją ir Babinių sodų 27 -ąją)
besiribojantčio tarp 104; 112 ir 131 SB „Laimės“ plane pažymėtų sklypų išpirkimui.
12. Aktyviau reikalauti Vilniaus miesto savivaldybės tvarkyti kelius.

Visuotinio bendrijos narių susirinkimo (2017-06-17) protokolas: Protokolas 2017 ir priedai: Valdybos ataskaita 2016 | Pajamos 2016 | Islaidos 2016 Pajamos 2017 | Islaidos 2017

Pakartotinis visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

2017 m. birželio mėn. 17 d. 10 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks pakartotinis sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Darbotvarkė:

 • Valdybos pirmininko ataskaita už 2016 metus.
 • Revizijos ataskaita už 2016 metus.
 • Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2016 metus.
 • Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metams.
 • SB „Laimė“ valdybos rikimai.
 • SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai.
 • Revizoriaus rinkimai.
 • Naujos redakcijos SB „Laimė“ įstatų patvirtinimas.
 • Einamieji klausimai.

Su bendrijos veiklos ataskaita, projektais galima susipažinti. internetinėje svetainėje www.sblaime.lt arba pas valdybos pirmininką.

Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

2017 m. birželio mėn. 2 d. 19:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Darbotvarkė:

 • Valdybos pirmininko ataskaita už 2016 metus.
 • Revizijos ataskaita už 2016 metus.
 • Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2016 metus.
 • Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metams.
 • SB „Laimė“ valdybos rikimai.
 • SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai.
 • Revizoriaus rinkimai.
 • Naujos redakcijos SB „Laimė“ įstatų patvirtinimas.
 • Einamieji klausimai.

Su bendrijos veiklos ataskaita, projektais galima susipažinti. internetinėje svetainėje www.sblaime.lt arba pas valdybos pirmininką.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis -rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2017 m. birželio 17 d. 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.