Temos Archyvai: Pranešimai

Kvietimas į susirinkimą

2020 m. liepos mėn. 18 d. 10:00 val. SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių
Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis –
rinkiminis susirinkimas.


DARBOTVARKĖ:

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2019 metus.
 2. Revizoriaus ataskaita už 2019 metus.
 3. Finansinės atskaitomybės už 2019 metus patvirninmas.
 4. Numatomi atlikti darbai 2020 metams.
 5. Pajamų ir išlaidų ir mokesčių patvirtinimas 2020 metams.
 6. SB „Laimė“ valdybos rinkimai.
 7. SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai.
 8. Revizoriaus rinkimai.
 9. Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui pakartotinas SB „Laimė“ visuotinis ataskaitinis – rinkiminis
susirinkimas įvyks rupjūčio 8 dieną.

Registracija nuo 9:00 val.
Su dokumentacija galima susipažinti nuo liepos 16 dienos pas valdybos pirmininką.

SB „Laimė“ valdyba

PRANEŠIMAS APIE TINKLŲ TIESIMO DARBUS

Informuojame, kad 2019‐09‐16 – 2019‐09‐20 dienomis bus vykdomi kvartalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai nuo Babinių sodų 25‐osios g. 44 iki 50 namo.
Dėl vykdomų kasimo darbų bus ribojamas automobilių eismas sankryžoje ir akligatvio ribose. Atsiprašome už nepatogumus ir rekomenduojame automobilius palikti už darbų zonos ribų. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu 8 640 40808 (Norbertas. Babinių Sodų 25‐oji g. 50)

2019m. rugpjūčio mėn. vykusių ataskaitinių susirinkimų dokumentai

2019m. rugpjūčio mėn. s.b. Laimė buvo šaukiami du ataskaitiniai susirinkimai.

Pirmasis susirinkimas, rugpjūčio 9d., neįvyko. Pakartotinis susirinkimas įvyko rugpjūčio 23d.

Skelbiami šių susirinkimų dokumentai: susirinkimų protokolai, pajamų ir išlaidų ataskaita, bei pakartotinio susirinkimo nutarimas.

Taip pat skelbiamas 2019m. liepos mėn. 24d. valdybos susirinkimo protokolas.

Pakartotinio susirinkimo metu patvirtinti šie bendrijos mokesčių dydžiai 2019m.

Kvietimas į susirinkimą

2019 m. rugpjūčio mėn. 23 d. 18:30 val. (penktadienį, pakartotinai) SB „Laimė“
vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos
„Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

D A R B O T V A R K Ė :

 1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus,
 2. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus,
 3. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas už 2018 metus,
 4. Pajamų ir išlaidų 2019 metams projekto patvirtinimas,
 5. Einamieji klausimai:
  5.1. Dėl įsiterpusio, laisvo bendro naudojimo valstybės žemės sklypo, Bulvikio
  g. 13 reikalingumo SB „Laimė“ bendro naudojimo reikmėms.
 6. Kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime. Iki ataskaitinio
susirinkimo būtina sumokėti skolas.
Mokėti: SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

SB „Laimė“ valdyba

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2019 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 18:30 val. (penktadienį) SB „Laimė“ vandenvietės teritorijoje (Babinių Sodų 28 – oji gatvė Nr. 33) įvyks sodininkų bendrijos „Laimė“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

D A R B O T V A R K Ė :

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2018 metus
2. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus
3. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas už 2018 metus
4. Pajamų ir išlaidų 2019 metams projekto patvirtinimas
5. Einamieji klausimai:
5.1. Dėl įsiterpusio, laisvo bendro naudojimo valstybės žemės sklypo, Bulvikio g. 13 reikalingumo SB „Laimė“ bendro naudojimo reikmėms.
6. Kiti klausimai.

Prašome bendrijos narių būti atsakingiems ir dalyvauti susirinkime.

Iki ataskaitinio susirinkimo būtina sumokėti skolas. Mokėti SB „Laimė“, įm. kodas 125069980, a/s Nr. LT424010042400073924 AB DNB bankas, banko kodas 40100 arba SB „Laimė“ buhalterei tel. 8687 91243.

SB „Laimė“ valdyba

Kvietimas į talką

Šį sekmadienį, 2019-07-14, organizuojama bendrijos kelių remonto talka. Yra atvežtos 8 mašinos skaldyto asfalto, atvažiuos mini traktoriukas ir paskleis, po to lyginsime ir sutankinsime su vibro plokštėmis. 
Prašau nesikuklinti, paraginti save ir savo kaimynus į talką. Darbo įrankiai-  kastuvas ir grėblys.
Talkos pradžia: 10val. Vieta: Babinių sodų 25-osios ir 28-osios gatvių sankryža.

Bendrijos pirmininkas.

ORGANIZUOJAMA TALKA

2018 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 10:00 val. visus kviečiame į SB „Laimė“ organizuojamą talką. Dalyvių susibūrimo ir talkos pradžios vieta prie skelbimų lentos (Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryža).

Planuojami darbai:

 • Bulvikio g. ir Babinių sodų 28-osios g. sankryžos tvarkymo darbai.
 • Šakų ir medžių genėjimas 82 sklype.
 • Šalikelių šienavimas.
 • Šiukšlių rinkimas.

Darbo įrankiai : benzininiai pjūklai, trimeriai, šakų žirklės. KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI
PRIE APLINKOS TVARKYMO. Gerą orą ir nuotaiką garantuojame :).

Valdyba

Susirinkimo nutarimas

Sodininkų bendrija „Laimė” pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2018 m gegužės mėn. 25 d.

Nutarimas

Nutarta:
1. Patvirtinti Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2017 metus.
2. Patvirtinti Revizijos ataskaitą už 2017 metus.
3. Patvirtinti pajamų ir išlaidų ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2017 metus.
4. Pateikti prašymą dėl kanalizacijos ir vandentiekio tinklų tiesimo ir įrengimo kainos paskaičiavimo ir sušaukti neeilinį bendrijos susirinkimą.
5.Paruošti gatvių apšvietimo projektą ir sušaukti neeilinį bendrijos narių susirinkimą.
6. Patvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatą 2018 metams ir nustatyti šiuos mokesčius:

Nario mokestis iki 2018 07 31d. 6 eur./arą
Nario mokestis po 2018 07 30 8 eur./arą
Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m.
Vanduo laistymui (sezonui) 50 eur. Už sklypą
Vanduo buičiai 1 žm. /mėn be skaitliuko 10 eur.
Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m.
Vanduo s/b Vaga – 30 eur. mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m.
Mokestis ne sodo bendrijos nariams 6 eur. /arą
Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur.
Infrastruktūros mokestis (Pritarimas statybos leidimui) 250 eur.

7. Išbraukti iš SB „Laimė“ narių skl. Nr. 33, skl. Nr. 115, skl. Nr. 178, skl. Nr. 192, skl. Nr. 201,
skl. Nr, 103, skl. Nr. 56, skl. Nr. 169 , skl Nr. 89 buvusius savininkus.
8. Priimti į SB “Laimė“ narius įsigijusius sklypų savininkus: skl. Nr. 33, skl Nr.89, skl Nr. 178, skl Nr. 192,skl. Nr. 115, skl. Nr. 56.
8. Naujai priimtiems SB „Laimė“ nariams susimokėti 60 eurų stojamąjį mokestį. Sodininkus, išbrauktus iš SB „Laimė“ narių, ir naujai priimtus narius įregistruoti sodininkų registracijos žurnale.
9. Įspėti bendrijos narius, kurių apleisti sklypai. Skelbti talką sutvarkyti skl. Nr. 82 ir įvažiavimą iš Balsių g. į Babinių 28-ąją gatvę.

SB „Laimė“ valdybos pirmininkas A. Čepurna

Skelbiamas pakartotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas.